Как да подготвим печките на твърдо гориво и коминните тела за предстоящия отоплителен сезон?

Статистиката за изминалия отоплителен сезон – за периода от 1.10.2017 г. до 31.03.2018 г. сочи, че в област Търговище са възникнали 71 пожара в комини и 10 пожара вследствие на небезопасно използване на отоплителни и нагревателни уреди.
Комините са едни от най-пожароопасните елементи в отоплителните системи поради факта, че се нагряват до високи температури и преминават през цялата сграда. Потвърждение на посоченото е големият брой пожари, възникнали главно в жилищни сгради, при неспазване на противопожарните изисквания. Предназначението на комините е да създават необходимата за горенето тяга и да отвеждат в атмосферата образувалите се димни газове. По време на горенето на отоплителните уреди в комините се образуват големи количества сажди. Най- голямо количество сажди се отделят при горенето на въглища. Саждите имат сравнително ниски температури на самовъзпламеняване – 240-500оС. При горенето си те развиват високи температури и отделят искри, което създава пожарна опасност за близко разположените до комина и около него горими материали. В същото време може да се наруши целостта на комина вследствие на високотемпературно напукване на стените. При запалване на сажди в комина не трябва да се хвърля вода в комина, а да се ограничи достъпът на въздух чрез затваряне на отвора на печката или на комина. Температурата на димните газове, излизащи от горивните устройства при нормална експлоатация, трябва да бъде не по-висока от 350оС. Превишаването на тази температура може да доведе до възпламеняване на натрупаните сажди или до повишаване на температурата на нагряваната страна на комина над допустимите 80оС или в зависимост от материала, от който е изграден коминът – до напукване или прогаряне.
Забранено е прокарването на каквито и да е горими конструктивни елементи като греди, ребра, покривни обшивки, подпори и др., на разстояние по-малко от 10 см от комина. При преминаване на комина през горими и трудногорими междуетажни и тавански хоризонтални конструкции е необходимо пространството около комина да се запълни с негорим топлоизолационен материал.
От РД ПБЗН-Търговище напомнят на гражданите, че в навечерието на есенно-зимния период – преди да започне ползването им, е необходимо отоплителните уреди и комините да се проверят, почистят и при необходимост – да се ремонтират, с цел осигуряване на тяхната пожарната безопасност.

РД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“-ТЪРГОВИЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *