ЕДНА БЪЛГАРКА С УМЕЛИ ПРЪСТИ И ТВОРЯЩА МИСЪЛ

Ръ­це­те на бъл­гар­ка­та – от­ру­де­ни и га­льо­в­ни, сил­ни  и ла­с­ка­ви, от­г­ле­да­ли жи­вот и да­ря­ва­щи кра­со­та.        Продължете да четете ЕДНА БЪЛГАРКА С УМЕЛИ ПРЪСТИ И ТВОРЯЩА МИСЪЛ

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ: БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА!

Хри­с­ти­ян Хри­с­тов – мом­че­то-ка­у­за на пър­вия уче­бен ден, та­ка мо­жем да на­ре­чем та­лан­т­ли­вия ци­гу­лар, кой­то през та­зи уче­б­на го­ди­на е два­на­де­се­то­к­ла­с­ник. Продължете да четете ХРИСТИЯН ХРИСТОВ: БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА!

ВСЕКИ ДЕН ДА БЪДЕ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

По по­вод Ев­ро­пейс­кия ден без за­ги­ на­ли на пъ­тя – 19 се­п­тем­в­ри, гл.инсп. Иван Сте­фа­нов, впд на­чал­ник на се­к­тор „Пъ­т­на по­ли­ция” в ОД МВР-Тър­го­ви­ще, из­не­се пред ме­ди­и­те ана­лиз на пъ­т­но-тран­с­пор­т­на­та об­с­та­но­в­ка в об­ла­ст­та. Продължете да четете ВСЕКИ ДЕН ДА БЪДЕ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

НА ЕКИПА НА НАШАТА ТЪРГОВИЩКА БОЛНИЦА-С БЛАГОДАРНОСТ И БЛАГОГОВЕНИЕ

Здра­ве­то е най-го­ля­мо­то чо­ве­ш­ко бо­га­т­с­т­во. Все­ки от нас за се­бе си или за свои бли­з­ки тър­си ме­ди­цин­с­ка по­мощ. Продължете да четете НА ЕКИПА НА НАШАТА ТЪРГОВИЩКА БОЛНИЦА-С БЛАГОДАРНОСТ И БЛАГОГОВЕНИЕ

“Визия за България” – новият проект на БСП

Народните представители от коалиция “За България” : проф. Светла Бъчварова, проф. Георги Михайлов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов и Славчо Велков се срещнаха с обществеността на Търговище. В пълната зала на кафе-театъра те представиха новия си проект „Визия за България”. По думите на Валери Жаблянов този документ трябва да даде тласък и енергия на обществено-политическото мислене в друга, по-добра посока. Народните представители се надяват „Визия за България” да се превърне в програмен документ, който с помощта на хората да се превърне в работеща формула за държавата. Подробности от срещата – четете в следващия брой на в-к „Знаме”.

Актуализират глобите в Наредбата за обществения ред в Търговище след протест на прокуратурата

По-високи глоби за нарушителите предвижда Наредбата за опазване на обществения ред в Търговище. Актуализацията на налаганите досега санкции ще бъде разгледана от общинските съветници на предстоящата на 27 септември сесия. Продължете да четете Актуализират глобите в Наредбата за обществения ред в Търговище след протест на прокуратурата

Народни представители на среща с общественността

На 20.09.2018г. ОблС и ОбС на БСП-Търговище Ви кани от 18:00ч. в зала „Кафе-театъра” на читалище „Напредък”за среща на гражданството с народните представители от коалиция “За България” : проф. Анелия Клисарова, проф. Светла Бъчварова, проф. Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Свиленски и др. 

Каним ви най-учтиво да вземете участие в срещата!

ОблС и ОбС на БСП-Търговище

Успешна нова учебна година пожела кметът на Търговище

На добър час пожела кметът д-р Дарин Димитров на всички ученици, преподаватели и родители на първия учебен ден, при гостуването си на тържественото откриване на новата учебна година в І СУ „Св. Седмочисленици”. Продължете да четете Успешна нова учебна година пожела кметът на Търговище