ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА ВЪВ ФОРУМ ЗА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище участва във форум „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“.
Форумът се организира от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, съвместно с Областния управител на област Варна. На събитието присъстваха г-н Джордж Кремлис – Почетен директор на ГД „Околна среда“ на Европейската комисия, г-жа Атанаска Николова – Заместник-министър на околната среда и водите, г-н Яанченг Мао – началник отдел „Образование“ в посолството на Народна Република Китай и др.
През следващите две години в правителствената програма е заложено разработването на Национална стратегия за кръгова икономика, която да начертае политики и активни мерки на национално ниво, за да се отговори по най-добрия начин на съвременните предизвикателства. В настоящия момент функционирането на икономиката нанася съществени вреди на околната среда и създава трудно решими проблеми на бъдещите поколения. Преходът към нови икономически структури изисква ново мислене за националните отрасли и региони в светлината на промените и устойчивото развитие. То ще се постигне със създаването на кръгова икономика – модел на функциониране на стопанството, който ще даде възможност да се използват рационално ограничените природни ресурси по линия на възстановяването и повторното използване на материалите и произвежданите отпадъци. Изграждането на кръгова икономика е важна стъпка към намирането на отговор на глобалните въпроси на устойчивото развитие и постигане на резултатите, очаквани в рамката на екологичната политика на ЕС.
В тази връзка ВСУ „Черноризец Храбър“ открива магистърска програма „Кръгова икономика“ под патронажа на Генералната дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *