НОВ ТРИУМФ ЗА ИВАНА ПЕТРОВА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

Ива­на Пе­т­ро­ва спе­че­ли зла­т­ния ме­дал в ка­те­го­рия 44 кг на ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во по вди­га­не на те­же­с­ти за де­вой­ки до 17 го­ди­ни в Ми­ла­но.

Тя съ­б­ра дву­бой от 145 кг, ка­то из­пре­ва­ри съ­пер­ни­ч­ки­те си и в из­х­вър­ля­не­то, и в из­т­ла­с­к­ва­не­то – съ­о­т­ве­т­но с ре­зул­та­ти от 65 и 80 кг. Че­с­ти­то на на­ше­то мо­ми­че, ко­е­то до­с­той­но за­щи­ти ти­т­ла­та си!

В съ­ща­та въз­ра­с­то­ва гру­па при юно­ши­те Ди­ми­тър Да­на­и­лов за­вър­ши ос­ми в ка­те­го­рия 69 кг с дву­бой от 246 кг, а шам­пи­он с 299 е тур­чи­нът Фур­кан Йо­з­бек.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *