МЕЖДУНАРОДНО ОТЛИЧИЕ ЗА СТОЯН МИХАЙЛОВ

От­но­во ви­со­ка пре­с­ти­ж­на на­г­ра­да за Сто­ян Ми­хай­лов. То­зи път от Ме­ж­ду­на­ро­д­ния по­е­ти­чен кон­курс “Не­бе­с­ни ме­ри­ди­а­ни”. Ав­то­рът уча­с­т­ва със сти­хо­т­во­ре­ни­е­то “Под не­бе­с­ни­те ме­ри­ди­а­ни”. А в кон­кур­са взе­ха уча­с­тие над 200 ав­то­ри от цял свят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *