Разясниха прилагането на Закона за семейните помощи за деца

Вчвра, 04.07.2018 г., в актовата зала на Второ СУ „Проф. Н. Маринов” се проведе работна среща по въпросите на прилагането на Закона за семейните помощи за деца. На нея присъстваха директори на училища и детски градини и представители на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане. Срещата бе ръководена от началника на Регионалното управление на образованието в Търговище г-жа Елка Станчева.
В началото на работното съвещание г-жа Станчева представи кратка презентация на МОН относно подкрепата за осъществяване на успешни училищни практики при работа с ученици от уязвими групи и начините на взаимодействие между образователните институции и социалните услуги. На директорите бе обърнато внимание на Постановление №100 от 08.06.2018 г., с което се създава постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Разяснени бяха редът и сроковете за изпълнение на Механизма. Г-жа Станчева представи и резултатите на национално ниво от изпълнението на дейностите по Механизма през изминалата учебна година.
Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Търговище г-жа Гергана Георгиева разясни на директорите реда за отпускане на семейните помощи за деца в натура по Закона за семейните помощи за деца. Месечната помощ се предоставя за пълно или частично заплащане на такса за детска градина, пълно или частично заплащане на такса за столово хранене, закупуване на храна, облекло, обувки, закупуване на учебници и учебни пособия и други стоки, необходими на детето. За целта е необходимо директорите на детски градини и училища да направят предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане”.
В края на работната среща бяха обсъдени текущи въпроси относно оптимизиране на дейностите по обхвата и задържането на децата и учениците в образователната система.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *