ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПОСЕТИ ПОЧИВНАТА БАЗА В БАЛЧИК

Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище посети почивната база на община Търговище в гр. Балчик. Продължете да четете ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПОСЕТИ ПОЧИВНАТА БАЗА В БАЛЧИК

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район (СИР), което се проведе в гр. Балчик. Продължете да четете ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН