Изтича срокът за плащане на първата вноска от годишния данък

На 02.07.2018 г. изтича крайният срок за плащане на първата вноска от годишния данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства. Продължете да четете Изтича срокът за плащане на първата вноска от годишния данък