ЛОРА ЛАЗАР С НОВ РОМАН

Тър­го­ви­щ­ка­та пи­са­тел­ка Ло­ра Ла­зар пре­д­с­та­ви на сво­и­те фе­но­ве най-но­вия си ро­ман – „Пти­ци на Дя­во­ла”. Той е де­се­ти по­ред в твор­че­с­т­во­то на ав­тор­ка­та, с ко­е­то не спи­ра да пре­ди­з­ви­к­ва ин­те­ре­са и лю­бо­пи­т­с­т­во­то на чи­та­те­ли­те. Сред му­зи­ка, при­я­те­ли и твор­че­с­ка ат­мо­с­фе­ра, но­ви­ят ро­ман бе по­ка­зан офи­ци­ал­но. Продължете да четете ЛОРА ЛАЗАР С НОВ РОМАН

ПЕШО И ПОЛИТИКАТА

Оня ден, же­на­та на Пе­шо с ус­ми­в­ка му ка­за: „Хай­де се­га, мал­ко да се чи­ф­то­са­ме”… и пре­ди Пе­шо да ус­пее да се за­ра­д­ва по­не мал­ко, му ме­т­на куп из­п­ра­ни чо­ра­пи. Продължете да четете ПЕШО И ПОЛИТИКАТА

НАБИРАТ СРЕДСТВА ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Да­ри­тел­с­ка кам­па­ния за из­г­ра­ж­да­не­то на нов спор­тен ком­п­лекс за де­ца и се­мей­с­т­ва за­по­ч­на в Тър­го­ви­ще. Продължете да четете НАБИРАТ СРЕДСТВА ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Концерт за деца от социални домове в Ястребино

На 9 юни, в концертната зала на Национален детски комплекс – Ястребино, се състоя празничен концерт с участието на  формациите на Младежки дом – Търговище като част от  Фестивал на радостта , чието 22 –ро издание  тече от 5 до 12 юни.

Продължете да четете Концерт за деца от социални домове в Ястребино

Награди от национален конкурс в Арбанаси за танцьорите на “Шарено герданче”

Танцьорите на ДФА “Шарено герданче”, с ръководител Анжела Георгиева, се завърнаха с отличия от Национален фолклорен конкурс „Насред мегдана в Арбанаси”. Това бе осмо издание на фолклорния форум, в него се включиха над 1 500 изпълнители във всички възрастови групи.

Продължете да четете Награди от национален конкурс в Арбанаси за танцьорите на “Шарено герданче”

Деца и пенсионери летуват в Балчик с подкрепата на Община Търговище

Деца с изявени дарби и граждани на пенсионна възраст ще могат да летуват на преференциални цени в обновената морска база на местната администрация в Балчик. За тях са планирани 7 смени по 5 дни. Продължете да четете Деца и пенсионери летуват в Балчик с подкрепата на Община Търговище

Започват летните концерти на Духовия оркестър

От 6 юни, започват летните концерти на открито на Духовия оркестър към Община Търговище, с диригент Красимира Коларова. Те ще се провеждат всяка седмица в сряда и петък през месеците юни, юли и септември. Продължете да четете Започват летните концерти на Духовия оркестър

Представиха новите директори на общинските предприятия “БКС” и “Детско и ученическо хранене”

На специална пресконференция кметът д-р Дарин Димитров представи новоназначените директори на две общински предприятия. Той представи официално новите директори: Гюрсел Хасанов, директор на Общинско предприятие „Детско и ученическо хранене“ и инж. Недялко Неделчев, директор на Общинско предприятие БКС. Продължете да четете Представиха новите директори на общинските предприятия “БКС” и “Детско и ученическо хранене”