ЕТО КОИ СА ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ТЪРГОВИЩЕ, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛЕД 1990 г.

 1. КО­ЛЬО ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ – 5.12.1996 г.
 2. Проф. СТО­ЯН КО­НА­К­ЛИ­ЕВ – 16.10.1997 г.
 3. Проф. СТО­ЯН СТО­Я­НОВ – ТЕ­ЧИ – 16.10.1997 г
 4. СТО­ЯН КО­ЛЕВ – 10.10.1997 г.
 5. АЛЕ­К­САН­ДЪР АЛЕ­К­САН­Д­РОВ – 11.06.1998 г.
 6. ВЛА­ДИ­МИР ТИ­ТОВ – 11.06.1998 г.
 7. ВИ­К­ТОР СА­ВИ­НИХ – 11.06.1998 г.
 8. АНА­ТО­ЛИЙ СО­ЛО­ВЬОВ – 10.06.1998 г.
 9. Проф. ГАН­ЧО ПА­ПУ­РОВ – 3.12.1998 г.
 10. ДИ­МИ­ТЪР ХА­РИ­ЗА­НОВ – 29.06.2000 г.
 11. Проф. РУ­МЕН СКОР­ЧЕВ – 26.11.2002 г.
 12. Арх. ИВАН ДО­ЛА­П­ЧИ­ЕВ – 28.06.2005 г.
 13. Проф. ДИ­МИ­ТЪР ОВ­ЧА­РОВ – 28.04.2011 г.
 14. МА­РИ­АМ МА­КАР­НА­ЯН – 18.12.2013 г.
 15. ЙОР­ДАН КАМ­ДЖА­ЛОВ – 18.12.2013 г.
 16. ЛЮ­Б­ЧО ВА­СИ­ЛЕВ – 7.11.2014 г.
 17. НЕ­ДА АН­ТО­НО­ВА – 14.05.2015 г.
 18. КРА­СИ­МИ­РА КО­ЛА­РО­ВА – 14.05.2014 г.
 19. АН­ТО­А­НЕ­ТА БО­НЕ­ВА – 14.05.2015 г.
 20. ХАМ­ДИ ИЛИ­Я­ЗОВ – 28.04.2016 г.
 21. д-р ДИ­МИ­ТЪР ТА­С­КОВ – 28.04.2016 г.
 22. МИ­Т­РО­ПО­ЛИТ АН­Д­РЕЙ – 31.08.2016 г.
 23. НИ­КО­ЛАЙ МА­НЕВ – 31.08.2016 г.
 24. РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ – 22.02.2018 г.
 25. Проф. НИ­КО­ЛАЙ ОВ­ЧА­РОВ -22.02.2018 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *