Областният управител участва в работна среща между Асоциация по ВиК и ВиК – Търговище

В сградата на ВиК-Търговище се проведе втората работна среща между представителите на ВиК оператора и членовете на Асоциация по ВиК – Търговище. На нея присъства и областният управител на Търговище Митко Стайков. Целта на срещата бе да се обсъдят въпросите, възникнали в процеса на работа по изпълнение на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
По време на срещата стана ясно, че земите, върху които има изградени ВиК съоръжения, не са били включени в баланса на ВиК оператора. За голяма част от имотите има издадени актове за държавна собственост, които според Закона за водите преминават в собственост на общините и следва да бъдат отписани от актовите книги за имоти държавна собственост. В тази връзка участниците в срещата взеха решение общините да предприемат действия за завеждането на земите в баланса си.
На срещата областният управител се запозна и с инвестициите, извършени от ВиК оператора за миналата година и тези през 2018 г. Към днешна дата Асоциацията по ВиК е получила едно уведомление за започване на „Реконструкция на водопровод на ул. „Любен Каравелов” в гр. Търговище.
На следващата среща, която е насрочена за юни месец, предстои участниците да докладват за изпълнението и напредъка на взетите решения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *