Дигитално-медийна грамотност за най-малките

Целта на урока беше да се насочи вниманието учениците от 2 б клас от СУ “Св. св. Седмочисленици” към необходимостта от Интернет като средство за търсене на информация, но и да се разкрият рисковете, които крие „неразумното” общуване в реално време. Продължете да четете Дигитално-медийна грамотност за най-малките