Нов проект на система за прием в първи клас в община Търговище

Проект на нова Система за прием в първи клас внася на предстоящата на 30 март сесия на Общинския съвет зам.-кметът Рая Матева. Изготвянето й е във връзка със синхронизиране с нормативната база на Министерството на образованието.

В проекта на Системата се запазва водещият критерий за прием в първи клас – близостта на училището до настоящия адрес на детето. Нов елемент е въвеждането на постоянния адрес, според който децата ще бъдат разпределяни в четири групи. В най-благоприятната първа група попадат деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището в последните три години преди подаване на заявлението. Във втората група са деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от една година, но постоянният/настоящият адрес е променян в периода през последните от една до три години. Според критериите за прием в трета група влизат деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият адрес е променян през последната една година. В четвъртата група са деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите за прием се взема предвид посоченият в заявлението за кандидатстване адрес, който е по-благоприятен за детето, ако постоянният и настоящият са различни.

Определени са и допълнителни критерии, ако броят на децата в групите надхвърля местата в паралелките. Предимство ще имат деца с двама починали родители; деца с трайни увреждания над 50 %; деца с брат и­­­/или сестра в същото училище; деца, завършили подготвителна група в избраното училище.

Критериите, заложени в Системата, са обсъдени на работни срещи с представители на училищата, детските градини, родители на бъдещи първокласници и експерти от Регионалното управление на образованието – Търговище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *