И Окръжният съд отчете дейността си

На 19 март 2018 година, Окръжен съд Търговище отчете дейността си за 2017 г. на Общо събрание на съдиите от целия съдебен район. Присъстваха и много гости: съдия Красимир Шекерджиев – член на Висшия съдебен съвет, съдия Боян Цонев от ВКС, Председателят на Апелативен съд Варна съдия Ванухи Арахелян и заместник-председателят на същия съд и председател на НО – съдия Янко Янков, както и представители на други органи на съдебната власт от Търговищкия съдебен район, адвокатурата и МВР.

Отчетният доклад беше прочетен в резюме от Председателя на Окръжен съд Търговище, съдия Силвия Петрова. Като цяло се очертава леко увеличение на натовареността на съдиите в сравнение с 2016 г., както и запазване на традиционните за района бързина и качество на съдопроизводството. Всички официални гости изразиха своето удовлетворение от работата на ТОС и на районните съдилища и благодариха на съдиите и на съдебните служители за тяхната отлична работа. Съдия Шекерджиев – представител на ВСС сподели, че отчетният доклад на съда е в обем като докторат и отразява нещо типично за работата на съда като цяло – перфекционизъм. За него впечатляващо е било, че е обърнато внимание на всяко дело, а резултатите на ТОС са непостижими за много съдебни райони. Съдия Шекерджиев говори и за проблемите на съдебната власт като цяло и тези, които предстоят да бъдат решени и най-вече за натовареността на големите съдилища. Беше дадена информация за новия проект на ВСС по отношение начина на разпределение на заповедните производства и възможността те да бъдат гледани от всички съдии в страната, подобно на начина, по който се разпределят делата за вписване в ТР. Говори и за съдебната карта и желанието на новия ВСС да запази всички съдилища, като разпредели по-ефективно тяхната работа. Съдия Боян Цонев също изрази добрите си впечатления от резултатите на ТОС. Подчерта, че независимо от трудностите в доверието на гражданите, те трябва да чувстват близостта на съда и възможностите, които се предоставят за защита на правата им. А за съдиите е важно да се стремят към качество на съдебните актове и вътрешна удовлетвореност от постановените решения. Представителите на Апелативен съд Варна/който е съдът проверяващ първоинстанционните актове на съдиите от ТОС/ –председателят съдия Арахелян и съдия Янков също изказаха своите поздравления за отличната работа на съдиите от окръжния съд и  районните съдилища. Председателят на Апелативния съд, в типичния за нея емоционален и алегоричен стил каза, че за нея присъствието на отчетното събрание на ТОС е най-вече с цел, за да благодари на съдиите и на съдебните служители за тяхната работа.  Тя подчерта, че при всяко свое посещение винаги има усещане за общност между съдиите и това очевидно е една от причините за добрата работа. Изрично беше подчертано, че при ревизиите на окръжните съдилища от целия апелативен район, единствено към работата на Окръжен съд Търговище  няма отправени препоръки. А съдиите от този съд правят по-лека задачата да се защити авторитетът на съдебната власт в България.

Целият отчетен доклад е публикуван на страницата на ТОС в интернет, на адрес http://www.justicetg.org/, където има подробности за броя на различните видове дела, сроковете за разглеждането им и тяхното качество.

Татяна Даскалова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *