Модерен подход в развитието на мениджърски кадри

Как ви звучи идеята за практическо обучение с психолог в бизнес среда? Сложно? Нетрадиционно? Модерно? Ефективно? Успешно? Да, да, да!

Именно с такъв подход към мениджърския си екип фирма „ГЛАСКО” – Търговище създава по-благоприятна среда за работа, което пък от своя страна води до по-ефективни резултати при решаването на важни въпроси за отдела. За трети пореден път мениджърите на „ГЛАСКО” се отдават на двудневни бизнес казуси, поставени им от Цветелина Гюрова, гост психолог във фирмата.Нейният изключителен професионализъм и обаяние са първото, което ни направи впечатление, когато се присъединихме към една от сесиите в тренинга. А от активността на мениджърския екип на фирмата, в поставения им за разискване казус, веднага пролича творческата и градивна атмосфера.

В творческата почивка си поговорихме с Цветелина Гюрова за ефекта от такива тренинги във фирмите, тъй като тя е магистър по организационна и социална психология, а зад гърба си има двадесет – годишен опит в областта на подбора, психологическата диагностика, обученията, центровете за оценка и оценка на персонала.

-Разкажете на нашите читатели малко повече за организационната психология.

-Тази част от психологията е насочена към областта на човешките ресурси, развитието на отношенията в компаниите и фирмите, по-добрата ефективност на човешкия фактор, явленията, възникващи в условията на междуличностното и междугруповото взаимодействие.

С екипа на „ГЛАСКО” работите трети модул, което само по себе си показва, че щом отново сте в търговищката фирма, по тяхна покана, срещите ви водят до ефективни резултати. Как се справят нашите мениджъри?

-Така е. Благодаря им за поканата, тъй като след всеки път надграждаме постигнатото, използваме наученото от предишната ни работа, за да усвояваме по-сложни задачи. Изградихме бързо и добра обратна връзка помежду си, което ни помага много в бизнес симулациите по време на обученията. Мениджърите на „ГЛАСКО” се справят много добре. Това, което ми харесва при тях, е, че са фокусирани, на една вълна са, насочени са да учат, което не се вижда във всяка компания. Другото, което много ме впечатли в положителен аспект, е, че между модулите, когато им поставям задачи за т.нар. „домашно”, те самите също го правят. След което споделят как са ги приложили, какво ги е затруднило, какъв ефект са постигнали. Комуникацията и напредъкът им в реалната работна среда веднага се вижда, което всъщност е една от основните цели на нашите общи тренинги.

Освен да поставите различните бизнес казуси и симулации, Вашата задача като гостуващ психолог във фирмата каква е?

-Докато те работят като екип, аз изготвям оценка на мениджърските им компетенции. След всяка наша среща правя и индивидуален профил на всеки един от мениджърите в екипа със силните му страни и качества, както и тези, по които е препоръчително да работи още и да обърне повече внимание, за да се развива едновременно като личност и професионалист.

-Какво е Вашето пожелание към тях?

-Да са смели, да имат още по-амбициозни цели и да не си поставят сами на себе си граници. Истински и огромен напредък можеш да постигнеш само тогава, когато не си поставяш граници!

Текст и снимки: Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *