ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Све­т­ла­на Ру­се­ва  и Ле­на Ко­се­ва са две ен­ту­си­а­зи­ра­ни да­ми, ко­и­то про­да­ват мар­те­ни­ци във фо­а­йе­то на би­в­ша­та Сто­ма­то­ло­ги­ч­на по­ли­ки­ни­ка. Тук са най-кра­си­ви­те мар­те­ни­ци, ка­з­ват те и спо­де­лят, че най-вър­ве­ж­ни са мар­те­ни­ч­ки­те с тра­ди­ци­он­ни­те Пи­жо и Пен­да, с ли­ко­ве на ге­рои от фил­ми и при­ка­з­ки, гри­в­ни за ръ­чи­ч­ки и др. На­к­рая две­те же­ни по­же­ла­ват да е че­с­ти­та Ба­ба Мар­та на вси­ч­ки!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *