БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ – СТАБИЛНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ, ИНВЕСТИЦИИ

Бюджетът на Община Търговище за 2018 г. беше приет на сесията на Общинския съвет на 31.01.2018 г. Той получи подкрепата на  всички 30 общински съветници,  участвали в заседанието.Новият финансов план на Общината потвърди предприетите действия на общинското ръководство към създаване на стабилна и устойчива среда за нормалното функциониране на общинските и делегираните от държавата дейности. Едновременно с това капиталовата програма показва широкия диапазон на инвестиционните намерения, които ще станат факт през 2018 г.

Макрорамката на бюджета  на общината за 2018 г. е  55,3 млн. лева. Това включва  и средствата по оперативните програми за модернизиране на образователната инфраструктура и градската среда, които са на стойност 11 млн. лева.

Рамката на Бюджет 2018 г. на Община Търговище е 44,3 млн. лева, а това е с 2,7 млн. лева повече от началния бюджет за 2017 г. От къде идва увеличението?  През 2018 г. са предвидени повече средства за Общината ни от централния бюджет. Техният размер е 28,5 млн. лева, докато през 2017 г. за Община Търговище бяха отпуснати малко над 25 млн. лева. Това увеличение от близо 14% е добър знак за Търговище, защото така общината ни се нарежда сред общините – областни центрове, които са получили увеличение на държавните трансфери над средното увеличение за страната. Разбира се, критериите, по които се изчисляват тези бюджетни взаимоотношения, не са в прекия контрол на общината, защото база за определянето им са формули, в които участват параметри като брой население, големина на територията на общината, броя на учениците, дължината на общинската пътна мрежа и др. Основната част от средствата от централния бюджет са предназначени за делегираните от държавата дейности. Над 16 млн. лева са средствата във функция „Образование“, където е и най-голямото увеличение от 2,1 млн. лева. За функция „Здравеопазване“ са предвидени над 1,5 млн. лв., а за „Социални грижи“ малко над 1,7 млн. лв. от предоставените средства.

По друг начин  обаче изглежда приходната част на бюджета в местните приходи. Въпреки, че е заложено увеличение на постъпленията на собствените приходи от данъци и такси, то общият размер да приходите се запазва на нивото от 2017 г. и дори се предвижда известно намаление от неданъчните приходи. Общината е изпълнила заложените показатели по бюджета си за 2017 г., но тъй като от почти 10 години не са променяни ставките на местните данъци и такси, за приходната част не съществуват големи възможности. Това съответно предопределя и разходната част за местните дейности на Общината.

Третият източник на средства за общинския бюджет са операциите с финансови активи и пасиви, или тук основно място заема преходният остатък – това, което Общината е „икономисала“ от предходния период и ще използва в новия.  Този остатък от 2017 г. е над 6 млн. лева. Той е с 1,3 млн. лева по-нисък от предходната година, но тогава Общината формира преходни остатъци по получени трансфери по незапочнати капиталови обекти /“Катрафилов“ и Спортната зала/. Затова трябва да отбележим, че с това общинския бюджет генерира устойчивост и стабилност. От една страна няма необосновано „харчене“ на средства, а от друга не са допуснати просрочени задължения и Търговище е извън кръга на общините с финансови затруднения.

Валентин Велчев

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *