Красимир Премянов в Търговище: „Тук трябва да издигнем бюст – паметник на Петко войвода“

Председателят на Съюза на тракийските дружества в България Красимир Премянов бе гост на отчетно-изборното събрание на Тракийско дружество „Ст. Мавродиев“ в Търговище, заедно с Чавдар Георгиев – член на ВК на СТДБ.

В приветственото слово към участниците в събранието Премянов подчерта патриотичната роля на тракийската организация за възпитанието на младите хора в България. Изтъкна, че Съюзът е надпартийна, независима организация, с дълголетна история, че тракийците, потомци на бежанците и изселници от Тракия, винаги са били особено чувствителни към темата за националното единение и защита на общобългарските интереси. Кауза, която трябва да се подкрепя на всички нива в скъпата ни България.

Пред тракийците в Търговище Красимир Премянов съобщи, че ще бъде подготвена енциклопедия на тракийското движение и ще се работи за по-широко популяризиране на тракийското историческо и културно наследство сред учащите. Той благодари за усилията, които са направени през последните години за възраждане на тракийското дружество в Търговище.

На събранието бяха приети отчетите на досегашните управителен и контролен съвет за периода 2013 -2017 г. Освободен по здравословни причини бе председателят на УС Мария Найденова, както и целите УС и КС. За нов председател на Тракийско дружество „Ст. Мавродиев“ бе избрана тракийката Нели Анастасова.

Приет бе и нов Устав на дружеството. Една от първите задачи на новото ръководство ще бъде възстановяване на архива, обогатяване на календара от събития, регулярни срещи с членовете на дружеството и неговото отваряне към младите хора.

СВЕТОСЛАВА РУСЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *