Община Търговище разработи Наредба за финансиране на спортните клубове

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове внася на януарската сесия Община Търговище.

Основната цел на норматива е постигане на максимална безпристрастност, прозрачност и предвидимост при разпределянето на паричните средства, отпускани на клубовете от Община Търговище.

Финансовото подпомагане ще се осъществява на база получени точки, гласи проектът за Наредба. Критериите за оценка са свързани със спортните постижения на състезателите/отборите през годината, вида на състезанията от Държавния или Международния спортен календар, в които са участвали, както и мястото им в крайното класиране. Събралите по-голям брой точки, ще получават и по-голям финансов стимул. Ще се отчита и броят участници във всяка спортна проява, както и броят възрастови групи, с които клубовете работят. С еднократно отпускане на 150 точки ще бъде поощрявано домакинството на състезания, включени в Държавния или Международния спортен календар на съответната федерация.

За да кандидатстват за финансиране, клубовете следва да удостоверят резултатите си с протоколи от състезанията.

Проектът на Наредбата беше обсъден с представители на спортните клубове през месец ноември 2017 г. За окончателния текст са взети под внимание всички мнения и препоръки на специалистите.

Изготвянето и приемането на нормативния акт е във връзка с необходимостта от синхронизиране с действащото законодателство. Досега паричните средства бяха разпределяни между клубовете съгласно Инструкция, приета от Общинския съвет през 2010 г.

Проектът на Наредбата и мотивите към нея са публикувани на сайта на Община Търговище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *