Заседание на Общински съвет Търговище

Общински съвет Търговище СВИКВА

Заседание на Общински съвет Търговище на  30 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД: Продължете да четете Заседание на Общински съвет Търговище