ОТЧЕТОХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА “НОВИ ХОРИЗОНТИ” В ТЪРГОВИЩЕ

По време на организирана пресконференция в общинската администрация бяха представени резултатите от проведените дейности по проект „Нови хоризонти” /договор BG05M9OP001-2.002-0182-C001/ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, процедура „Независим живот”. Участие в брифинга взеха кметът на Търговище д-р Дарин Димитров, зам.-кметът Емине Якубова, секретарят на общинската администрация Христалина Халачева, екипът на проекта и експерти в социалната сфера.

„Основната цел бе да се подобри качеството на живот чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги и подкрепа в зависимост от нуждите и потребностите на различните групи в риск за период от 18 месеца”, каза в началото на пресконференцията зам.-кметът и ръководител на проекта Емине Якубова. Тя припомни още, че настоящият проект бе насочен към лица с увреждания и техните семейства, предоставяне на грижи за деца, млади хора и възрастни над 65 години, които имат ограничени възможности да се обслужват сами в бита и са в социална изолация.

Община Търговище реализира проекта в рамките на 22 месеца: от 16.12.2015г. до 16.10.2017г., като стойността на безвъзмездната помощ бе 499 997, 98 лв.

В рамките на проекта бе създаден „Център за почасови услуги”, който осигури предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда и в общността на хората в неравностойно положение. Центърът, намиращ се на ул. „Първи май”, бе изцяло ремонтиран и оборудван за създаване на необходимите условия за успешното функциониране на социалната услуга.

„Подборът на нуждаещите се осъществи след изготвяне на социална оценка от социалните работници в центъра и решение на нарочна комисия по определени критерии, а разкриването на услугите по проекта бе осъществено през месец април 2016 г.”, каза пред медиите Емине Якубова.

Екипът по проекта отчете още, че иновативните социално-здравни услуги са включвали предоставянето на почасова грижа в дома на потребителя от личен/социален асистент или домашен помощник и допълнителни мобилни услуги за социално включване с осигурени консултации от социален работник и психолог, както и медицински манипулации и рехабилитационни услуги.  Двамата социални работници са изготвяли задължителната документация за всеки асистент и потребител. Освен това са извършвали логистиката  във връзка с пътуванията за реализиране на мобилните услуги, подготвяли са срещите за запознаване и не на последно място са отговаряли за контрола върху работата на асистентите.

Добрата организация в Центъра за почасови услуги осигури качествено предоставяне на услугите у дома и в общността, както и реализиране на всички заложени проектни дейности.

От отчетените резултати стана ясно още, че за 18-те месеца на предоставяне на услугата Центърът за почасови услуги е подкрепил 198 потребители в риск от социално изключване, получили качествена почасова грижа, психологически консултации, медицински и рехабилитационни манипулации, благодарение на проекта. На 152 души е била осигурена трудова заетост. Те са били назначени като домашни помощници или лични (социални) асистенти.

„Всички данни и извършени дейности показват изключително голямата нужда и потребност на този вид услуга в общността и в домашната среда за населението в община Търговище. Целият екип по проекта, нашите партньори, участниците от различните заинтересовани институции, администрацията положиха огромен труд, за да наречем проекта успешен, в името на нуждаещите се наши съграждани”, заяви ръководителят на „Нови хоризонти” Емине Якубова.

Заедно с градоначалника д-р Димитров казаха, че очакват в началото на следващата 2018 г. да бъде стартиран нов социален проект за предоставяне на такива услуги. Дотогава договорите на всички действащи лични и социални асистенти и домашни помощници ще бъдат продължени до края на декември 2017 г., съгласно постановление на Министерски съвет. Средства от общинския бюджет пък са заделени за запазването на екипа от специалисти, разработили проекта.

„Социалните проекти са от изключителна важност за търговищенци. Като община сме длъжни да работим с всички сили, за да осигурим такива социални грижи на нашите съграждани, които имат нужда от това”, категоричен бе в края на брифинга д-р Дарин Димитров.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *