Проведе се публично обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет за 2016 г.

Стриктна финансова дисциплина, с повишена събираемост и сериозно завишаване на разходите в капиталовата програма, показва годишният отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. на Община Търговище.

Това стана ясно при публичното му обсъждане, което се проведе на 31.08.2017 г. В него взеха участие кметът д-р Дарин Димитров, заместниците му, служители на администрацията, граждани и медии.

Обсъждането беше свикано и водено от председателя на Общинския съвет Хатидже Алиева, както гласи Законът за публичните финанси и наредбата на Общината.

„Привлякохме допълнително финансиране за важни обекти, като т.нар. пробив Катрафилов и ремонт на спортната зала. През септември стартират строителните работи по линейната инфраструктура от ОП „Региони в растеж”. Както вече имах възможност да кажа, предстоят ни серия „първи копки”.

Очакваме и средства за ремонт на републиканската инфраструктура в града – от бул. „Ал. Стамболийски” през „Митрополит Андрей” и ул. „Паисий”, както и за отсечките Вардун – Черковна и Певец – Мировец. Тези средства няма да са част от бюджета, но ще са инвестиции във важна инфраструктура на общината ни. Поискали сме и спешно финансиране за изграждане на нова клетка на депото за битови отпадъци.

Уверявам Ви, че зад всички тези цифри, които ще чуете и може да звучат сухо, стои огромен труд на екипа на Общината”, обърна се д-р Димитров към присъстващите на обсъждането.

Заместник-кметът Валентин Велчев посочи, че началният план на приходите за миналата година е бил в размер на 37 982 963 лв. В резултат на направените  промени по бюджета през 2016 г., актуализираният план в края на годината е стигнал 42 763 569 лв.

Постъпилите приходи с държавен характер са 22,7 млн. лв. Бюджетът е разполагал с малко над 1 млн. лева повече приходи с държавен характер, спрямо предходната година. Приходите с общински характер са били 20 222 568 лв. За сравнение към 31.12.2015 г. отчетените приходи с общински характер са били 18 914 372 лв.

„В общата сума на отчетените разходи, за делегирани дейности, най-висок дял заемат разходите за функция „Образование” – 65%, следвани от „Общи държавни служби” – 12%,  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 10%”, посочи Велчев.

При разходите за местни дейности, най-голям относителен дял бележат разходите за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” –  33%, функция „Образование” –  23% и други.

„Актуализираният план към 31.12.2016 г. на разчета за капиталови разходи на Община Търговище е на стойност 6 001 491 лв., в т.ч. със средства предоставени от централния бюджет в размер на 3 756 600 лв., Преходен остатък по бюджета (ПУДООС) – 150 000 лв. Собствените бюджетни средства са били 1 679 463 лв., а другите източници на финансиране – 332 574 лв. и други”, отчете още Велчев.

За ремонти на улици са похарчени над 1,4 млн. лв. Други над половин млн. лв. са вложени в рехабилитация на общинската пътна мрежа. В изграждане на детски площадки и улично осветление са инвестирани по около 240 000 лв.

По време на отчета беше обсъдено и разходването на средствата от Европейския фонд по реализирането на различните проекти.

Годишният отчет на изпълнението на бюджета на Община Търговище е проверен и заверен без резерви (забележки) от Сметната плата в края на юли.  След одита е изготвен доклад и той беше представен за обществено осъждане. Предстои да бъде внесен и на сесия на Общинския съвет.

Всички приложения и подробната информация за годишния отчет са публикувани на сайта на Община Търговище.

Снимки: Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *