Д-р Венка Стоянова участва в работна среща между експерти

Народният представител и член на Комисията по образование и наука в Народното събрание д-р Венка Стоянова участва в работна среща между експерти на Регионално управление на образованието и директори на училища – представители на работодателските организации в системата на образованието в област Търговище.

На срещата бяха дискутирани взаимодействието на РУО с директорите на училищата и прилагането на законовите норми, разписани в Закона за предучилищното и училищното образование. Участниците в срещата представиха пред народния представител своите идеи за усъвършенстване на управлението в  образователната система, както и затрудненията, които срещат при осъществяване на дейността си.  Бяха направени предложения,  административните наказания по Закона да не се налагат от кметовете, а от други институции. По-висок контрол при повишаване квалификацията на учителите, промени в наредбата за приобщаващо образование, както и въвеждане на такса за издаване на дубликат на документ за завършена образователна степен, бяха част от темите, обсъдени с д-р Стоянова. След дискусия  по направените предложения народният представител пое ангажимент да представи поставените въпроси  пред членовете на Комисията по образование и наука в Народното събрание и пред Министерството на образованието и науката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *