д-р Венка Стоянова проведе среща със специалисти от системата за спешна помощ

Народният представител и член на Комисията по здравеопазване д-р Венка Стоянова проведе среща със специалисти от системата за спешната помощ, на която беше обсъден проектът на Наредба за утвърждаване на медицинския стандарт „Спешна медицина“.

В срещата взеха участие началникът на Спешно-приемно отделение към „МБАЛ – Търговище” АД д-р Румяна Иванова, директорът  на ЦСМП-Търговище д-р Янка Андреева, зам.-директорът на РЗИ д-р Мариян Кючуков и главният секретар на Инспекцията д-р Марин Йовов. Присъстващите изразиха задоволство във връзка с предложените в проекта промени, касаещи отпадане на изискванията за минимална площ на част от работните помещения, но споделиха и редица притеснения, относно изпълнение на изискванията за ресурсна обезпеченост с лекари със специалности „спешна медицина” и „анестезия и интензивно лечение”, както и с медицински специалисти. Началникът на Спешното отделение в Търговище сподели, че въпреки недостига на лекари, отделението в областния град обслужва ежемесечно около 1000 пациенти, /не само от петте общини на областта, а и от съседни области/,  като повече от половината постъпват за болнично лечение.

Беше проведена дискусия по отношение реалните възможности на ЦСМП в област Търговище, при съобразяване с отдалечеността на населените места за изпълнение определените в проекта видове медицински транспорт, показанията и условията за извършването му, с конкретни изисквания и времеви критерии в съответствие със степените на спешност, както и взаимодействието между отделните структури, осъществяващи спешна медицинска помощ при извършването му. Специалистите споделиха, че е необходимо периодично обучение за действия в условия на спешност при възникнали бедствени ситуации, както и за поддържане квалификацията на отделните категории персонал. Физическата сигурност на работещите в системата на спешна помощ също беше предмет на обсъждане от присъстващите на работната среща.

„Безспорен е огромният принос на системата за спешна медицинска помощ за гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, което несъмнено води до
повишаване на жизнения стандарт, създаване на условия за качествена заетост, социално включване и повишаване на ресурсната ефективност” – каза д-р Стоянова и поясни, че в тази връзка, една от основните цели на управленската програма на правителството е  подобряване условията на труд и материално-техническата обезпеченост на структурите за спешна медицинска помощ. По ОП “Региони в растеж” 2014-2020г. държавата ни получава 83 597 313 евро безвъзмездно от Европа за модернизация и преоборудване на спешната помощ в България. Отпуснатата сума е за закупуване на 400 нови линейки, изграждането на 76 изцяло нови спешни центъра, както и реконструкция и ремонт на 155 вече съществуващи сгради.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *