Безработицата намалява за пореден месец

По време на съвместна пресконференция, дирекциите “Бюро по труда”, “Инспекция по труда” и “Социално подпомагане” – Търговище представиха дейността на трите институции за седмия месец на 2017 г. Даден бе акцент на новите инициативи и извършените за периода проверки.

От брифинга стана ясно, че до този момент в област Търговище са подадени 3032 заявления от социално слаби лица и семейства за кандидатстване за целева помощ за отопление. Броят им за община Търговище е 1143, за Омуртаг – 694, за Антоново – 303, за Попово – 711 и за Опака – 181. От дирекция „Социално подпомагане” напомниха, че лицата и семействата трябва да подадат молбите си по настоящ адрес, а не както до сега – по постоянен. Крайният срок е 31 октомври 2017 г., а в молбата задължително трябва да заявят какъв вид отопление използват (топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ). Размерът на целевата помощ, която се определя всяка година със заповед на министъра, за предстоящия отоплителен сезон е 73,02 лв. Общо за петте зимни месеца субсидията е 365,10 лв.

В дирекция „Социално подпомагане” приемат и молби-декларации за целева помощ за покриване на част от разходите за семейства, чиито деца ще бъдат първи клас през новата учебна година. Приетите молби към момента за областта са 356. На 251 семейства вече са отпуснати по 250 лв. Най-голям е броят на подали документи за такава помощ в Търговище – 194. 48 са за община Омуртаг, 14 за Антоново, 91 за Попово и 9 за Опака. Още заявления могат да се подават до 15 октомври.

Директорът на „Бюро по труда” – Търговище Иван Топалов каза по време на пресконференцията, че регистрираната безработица за областта намалява през месец юли. За този период постъпилите на работа регистрирани безработни са 341. Започналите работа безработни без квалификация са 147, с работническа професия – 112, а специалистите със средно специално и висше образование – 82. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 86. Заетост е осигурена на 70 продължително безработни, както и на 15 безработни с намалена трудоспособност от областта. По програми за заетост в бюрата по труда в област Търговище през юли са заявени 108 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР. Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (83), административните и спомагателните дейности (59), търговията (28), строителството (20), селското стопанство (17), транспорта (11), оброзованието и хотелиерството и ресторантьорството (по 8) и др.

От дирекция „Инспекция по труда” – Търговище са извършили 91 проверки през юли т.г., като 45 от тях са направени извън седалището на институцията. 8 от предприятията пък са проверени за първи път. 393 са констатираните нарушения на трудовото законодателство, отчитат от „Инспекция по труда” – Търговище. Най-често работниците се жалвали за неизплатена последна заплата или за неполучено устно уговорено възнаграждение. Неизползването на лични предпазни средства, особено в строителството и селското стопанство са най-често констатираните нарушения.

„Много от трудовите злополуки могат да бъдат предотвратени, ако се спазват правилата по безопасни и здравословни условия на труд”, заяви директорът на „Инспекция по труда” Галя Градинарова.

Симона Алексиева

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *