СТАБИЛНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА

Търговско – промишлена палата – Търговище реализира проект 2016-1-BG01-KA102-023537 „Иновативни европейски практики в туризма и методи за техното преподаване“ по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование“. Продължете да четете СТАБИЛНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2017

По повод края на археологическо лято 2017 археолозите проф. Николай Овчаров и Стефан Иванов запознаха медиите с резултатите от тазгодишните разкопки на Мисионис. Продължете да четете УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2017

Накъдето и да се обърнеш-боклуци!

В миналия брой „Занме” писа за претъпканите улични контейнери, сметта в които невинаги се извозва навреме, а  в тези летни горещини вероятно това трябва да става и по друг, по-ускорен график. Продължете да четете Накъдето и да се обърнеш-боклуци!