Над 140 служители на СИДП преминаха обучение по опазване на горите

Общо 143 служители на всички 13 горски и 5 ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие преминаха обучение по опазване на горите.

Важна част от него бе и проведеният инструктаж във връзка с ефективното прилагане на мерките за предотвратяване на горски пожари.
Обучението се организира от инж. Стоян Саров, началник на отдела за опазване на горите към СИДП, с участието на представители на Регионалните дирекции по горите във Варна и Шумен.Горските стражари и лесничеи анализираха конкретни казуси от практиката с цел да се подобри организацията на работа – от подаването на сигнал за инцидент до санкционирането на нарушителя и задържането на 
материали и вещи, свързани със съответния случай.
„Благодаря на колегите за активното участие и усилията, които полагат, за да се гарантира бърза и адекватна реакция при възникването на горски пожари или инциденти от друг характер. Технически сме добре обезпечени за борба с огъня – разполагаме със специализирани високопроходими 
автомобили за патрулиране и гасене на горски пожари, както и със 100 нови 25-литрови гръбни пръскачки – тип „раница”. Служителите са снабдени с противопожарно облекло, със защитни обувки и каски. 
Предвидени са храсторези, моторни триони и други помощни инструменти, необходими за локализирането и потушаването на пожарите. Изграждаме минерализовани ивици и лесокултурни прегради”, отчете инж. Саров. Той 
допълни, че взаимодействието и отличната координация с всички отговорни институции е от решаващо значение за ефективните действия при подобни ситуации. „Разчитаме много и на гражданите. Техните сигнали на телефон 112 имат важна роля за опазването на горите, а в частност и за своевременното овладяване на пожарите”, изтъкна инж. Саров.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *