Започва прехвърляне собствеността на Мисионис на Община Търговище

Стартира процедура за издаване на акт за собственост на ранновизантийския и средновековен град Мисионис. Тази седмица се очаква междуведомствена комисия да посети обекта, за да изготви предложение за промяна статута на археологическия обект и прехвърлянето му за стопанисване на Община Търговище. Продължете да четете Започва прехвърляне собствеността на Мисионис на Община Търговище

Изтича срокът за първата вноска от годишния данък

На 30.06.2017 г. изтича срокът за заплащане на първата вноска  от годишния данък върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017г. Продължете да четете Изтича срокът за първата вноска от годишния данък

Отворена е процедурата за обновяване на образователната инфраструктура в Търговище

Община Търговище отново отвори процедурата  за възлагане на обществената поръчка за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ «Хр.Ботев»,  детски градини «Снежанка» и «Приказка», както и в детска ясла «Първи юни». Продължете да четете Отворена е процедурата за обновяване на образователната инфраструктура в Търговище