„Театрален колектив- Въбел” ще представи пиесата „Мамут” пред търговищка публика

На 29.06.2017г. в Куклен театър гр.Търговище пред търговищка публика ще бъде представена пиесата „Мамут” по  Станислав Стратиев на „Театрален колектив- Въбел” към НЧ„Развитие-1904” кв. Въбел. Продължете да четете „Театрален колектив- Въбел” ще представи пиесата „Мамут” пред търговищка публика

Учителски екип от I ОУ „Христо Ботев“ с отличие от престижен международен форум

През последните години специалисти и експерти в областта на училищното образование търсят успешни механизми за възраждане на добрите традиции и съвместяването им с иновативни практики, свързани с извънкласните форми на обучение. Продължете да четете Учителски екип от I ОУ „Христо Ботев“ с отличие от престижен международен форум

Митко Стайков посети тежката катастрофа станала в близост до с.Зелена Морава

Областният управител на Търговище бе на мястото на инцидента заедно с екипите на полицията, пожарната и „Спешна помощ“. Продължете да четете Митко Стайков посети тежката катастрофа станала в близост до с.Зелена Морава

Първи фолклорен фестивал на етносите ще се проведе в село Вардун

На 24 юни, от 10 часа, на площада в село Вардун ще се проведе първото издание на Национален фолклорен фестивал на етносите в България. Продължете да четете Първи фолклорен фестивал на етносите ще се проведе в село Вардун

ЗА БЪЛГАРИЯ С ЛЮБОВ

Своята първа самостоятелна изложба десетокласничката Йорданка Петрова от Клуб „Батик” озаглави „За България с любов”. Младото момиче посрещна своите гости във фоайето на Младежкия дом, където бяха подредени творбите от изложбата. Продължете да четете ЗА БЪЛГАРИЯ С ЛЮБОВ

ЙОГА СЪЗДАВА ХАРМОНИЯ НА ВСИЧКИ НИВА

Ин­дий­с­ки­ят учи­тел Сва­ми Вай­шам­па­ян беше в гра­да ни по по­ка­на на ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра на Фон­да­ция „Из­ку­с­т­во­то да жи­ве­еш” и проведе тридневен курс за щастие. Ин­дий­с­ки­ят ду­хо­в­ник по­ка­за по­д­б­ра­ни йо­га по­зи­ции за тя­ло­то и обу­чи над 120 чо­ве­ка как да из­по­л­з­ват и ка­та­ли­зи­рат енер­ги­я­та си и по то­зи на­чин да хар­мо­ни­зи­рат ума, емо­ци­и­те и тя­ло­то си. Продължете да четете ЙОГА СЪЗДАВА ХАРМОНИЯ НА ВСИЧКИ НИВА

ДО ВСИЧКИ ДОБРИ ХОРА!

МИРОВЕЦ  е малко по площ селце, но пък е богато с чистия си въздух и бистрите води.Но най- голямото богатство са неговите жители – гостоприемни и дружелюбни хора, които са достойни наследници на своите миролюбиви предци. Продължете да четете ДО ВСИЧКИ ДОБРИ ХОРА!

ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ – ПЪРВЕНЕЦ ПРИ МАТУРИТЕ

За тре­та по­ре­д­на го­ди­на зре­ло­с­т­ни­ци­те на ПГИ­ЧЕ „Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей” – Тър­го­ви­ще са с най-ви­сок ус­пех на ма­ту­ри­те. То­ва ка­за за „Зна­ме” ди­ре­к­то­рът на учи­ли­ще­то Ата­нас Ца­нев. Продължете да четете ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ – ПЪРВЕНЕЦ ПРИ МАТУРИТЕ

Браво!Голямо Браво! за балетната школа „Макарнаян-Стойчева”

Миналата седмица се състоя заключителният концерт, на който беше представена годишната продукция на Балетна формация „Търговище” с ръководители Мариам Макарнаян и Севдалина Стойчева. Продължете да четете Браво!Голямо Браво! за балетната школа „Макарнаян-Стойчева”