Връчиха годишните награди за култура, изкуство и образование на официална церемония в Търговище

По Наредбата за символиката на Община Търговище кметът д-р Дарин Димитров отличи изявени в различни области ученици, преподаватели в предучилищното и училищно образование и дейци на културата.

Тази церемония Община Търговище провежда от 2007 г. насам. От 2013 г. тържеството бе разширено и към наградите за образование и наука, култура и изкуство по Наредбата за символиката, бе прибавена още една категория отличия за даровити деца по общинската Наредба за условията и реда за стимулиране на децата и младежите с изявени дарби, чийто председател на Комисията по стипендиите е инж. Хатидже Алиева, председател на Общински съвет – Търговище.

„Нека изкажем дълбоката си благодарност към учителите и просветителите, към дейците на изкуството и културата, към духовните ни обединители, към всички, които полагат усилия за съхранение на културната ни идентичност. Нека този творчески заряд и любов към просветата се носи и от бъдещите поколенията, които ще творят и градят България след нас”, сподели с присъстващите д-р Дарин Димитров, кмет на Община Търговище.

Председателят на Общински съвет също приветства всички отличени с годишни награди.

„Вие сте нашето бъдеще”, каза инж. Хатидже Алиева на наградените деца и младежи. Зам.-кметовете Рая Матева, Емине Якубова, Валентин Велчев и инж. Митко Панайотов, както и секретарят на общинската администрация Христалина Халачева връчиха грамоти на отличените в категориите.

Краят на вечерта завърши с интересен спектакъл по установената вече традиция, като подарък за всички дейци на образованието и културата. Тази година на сцената на Драматичен театър – Търговище бе представен балетът „Дон Кихот” на Държавна опера – Варна. Балетът бе по музика на Лудвиг Минкус и едноименния роман на Мигел де Сервантес, а хореографията на Сергей Бобров – з.а. на Русия.

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 2015 Г.

І. С годишна награда за изкуство и култура : 

Категория

Сценични изкуства /театър, музика, танци/

Надя Асенова – автор и режисьор на авторския спектакъл „Самодивска приказка“,  /Драматичен театър – Търговище/, наградена на МФСД „Вълшебната завеса 2016”, номинирана за „Аскеер 2017” за съвременна българска драматургия – диплом и парична награда в размер на 500 лв.

Категория

Изящни изкуства

Няма постъпили предложения. Награда не се присъжда.

Категория

Литература, публицистика, журналистика

Награда не се присъжда.

Категория

Мениджмънт и администрация на култура

Колектив на Център за младежки дейности и инициативи гр. Търговище – награда за постигнати успехи – диплом и парична награда в размер на 200 лв.

Категория

Културно-историческо наследство

Регионална библиотека „Петър Стъпов“ – за 58-годишното й съществуване, за публикуван софтуер за виртуално регистриране и заявки на потребителите през 2016 г., за нов сайт с дигитални копия на периодични издания за Търговище, издавани през периода 1900 – 1950 г. – диплом и парична награда в размер на 200 лв.

 

Самодейно творчество

Нора Руменова Иванова – учител по изобразително изкуство. За утвърждаване името на Школата по изобразително изкуство в Център за подкрепа за личностно развитие-Обединен детски комплекс Търговище и за създаването на новата форма Театрална работилница „Сръчковци” – диплом и парична награда в размер на 200 лв.

Категория

Сграда на годината

Няма постъпили предложения. Награда не се присъжда.

За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата

Валентин Княжевич – краевед, за неговата 60-та годишнина и цялостен принос в изследването на регионалната история и за опазване чистотата и красотата на нашата природадиплом и парична награда в размер на 100 лв.

и

Катя Ангелова – вокален диригент в ПФА „Мизия”, за цялостен принос и дългогодишна творческа дейност, във връзка с нейното пенсиониране – диплом и парична награда в размер на 100 лв.

ІІ. С годишна награда за образование и наука:

А/ За предучилищно възпитание

Ирина Георгиева Дочева – главен учител в ДГ “Пчелица” гр. Търговище

За вдъхновяващата й и всеотдайна педагогическа работа, за постигнатите й като детски учител много добри резултати във възпитанието и полагането на основите на личностното изграждане на децата от детската градина, за менторството й по проект „Студентски практики фаза 1“, по който обучава практикант от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –  диплом и парична награда в размер на 250 лв.

 

Б/ За начален етап на средното образование

 

Стела Иванова Груйкина – старши учител в Първо ОУ „Христо Ботев“                   гр. Търговище

За постигнати високи резултати на учениците й в учебната и извънкласната дейност, като успешното й ръководство на ДВГ „Балони“ и театрално студио с подготвени от нея пиеси и реализирана постановка, в която се изявява като режисьор – диплом и парична награда в размер на 250 лв.  

В/ За прогимназиален етап на средното образование:

Дарина Желязкова Петрова – старши учител по информатика и информационни технологии в Първо СУ „Свети Седмочисленици“                          гр. Търговище  

За постигнати професионални резултати в училищната и извънучилищна дейност, като подготовката на 4 нейни ученици от 7 и 8 клас, класирани на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии с два проекта, предложени за участие в национален кръг с максимален брой 100 точки и методическото ръководство на национален кръг на националното състезание по информационни технологии „IT Знайко“, където ръководена от нея ученичка се представя отлично – диплом и парична награда в размер на 140 лв.  

и

Ивалина Белчева Пенчева – старши учител по изобразително изкуство в Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище

За доказания професионализъм в творческата й дейност и постигнатите значими резултати на нейни ученици в учебната и извънкласната дейност в областта на изобразителното изкуство – диплом и парична награда в размер на 140 лв.

Г/ За гимназиален етап на средното образование

Илиана Иванова Иванова – старши учител по музика във Второ СУ “Проф. Никола   Маринов” гр. Търговище

За дългогодишния й професионализъм, за значимия й принос за утвърждаването и развитието на музикалните паралелки в училището, за активната й работа с даровити деца и за постигнатите високи резултати на нейни ученици в областта на музикалното изкуство – диплом и парична награда в размер на 250 лв

Д/ За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието

Галя Петрова Панайотова – директор на Второ СУ “Проф. Никола Маринов” гр. Търговище

За висок професионализъм в ръководната й дейност като директор на различни училища в община Търговище, за значимите резултати в нейната дългогодишна професионална дейност в областта на образованието, за приносът й и водещата й роля за обогатяване визията на Второ СУ “Проф. Никола Маринов” град Търговище, което ръководи и утвърждаването му като най-голямото училище в област Търговище – диплом и парична награда в размер на 250 лв. 

и

 Александър Нуцолов – ръководител на учебен център „Дедал“                                   град Търговище

За неговия изключителен, доказан през годините висок професионализъм в областта на математиката, за значимите му постижения и успехи като преподавател на поколения ученици в град Търговище, за постигнатите резултати на негови възпитаници на челни места в учебната и извънучилищна дейност и за създаването и постигането на устойчивост на учебната институция, която вече 24 години умело ръководи в контекста на засилена конкуренция между частните учебни заведения в Търговище – диплом и парична награда в размер на 250 лв.   

Е/ За педагогически колектив

ДГ № 5 „Червената шапчица“ гр. Търговище

За 50-годишния юбилей, който навършва детската градина, за високите постижения и успехи в учебно-възпитателната работа на педагогическия колектив, подготвил над 1500 деца за постъпването им в 1 клас през годините, за изградения авторитет на детското заведение, за значимия принос на колектива за спечелените многобройни отличия и награди от възпитаниците на детската градина – диплом и парична награда в размер на 500 лв.   

ІІI. С грамота за образование и наука:

А/ В хуманитарната област

 

Весела Николаева Недялкова – ученичка от 11 г кл. във Второ СУ “Проф. Никола Маринов” гр. Търговище

Много инициативна и дейна ученичка, включваща се в различни и разнообразни училищни и извънучилищни дейности, проекти и кампании. През настоящата учебна година Весела представя успешно област Търговище в националната олимпиада по български език и литература и става лауреат на международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ – грамота и парична награда в размер на 100 лв. 

Б/ В природо-математическата област

Радостина Иванова Богословова – ученичка от 7 в кл. в Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище

Ученичката е много талантлива и способна. През учебната 2016-2017 година тя показва своите заложби, като активно участва в олимпиади, на които се класира на призовите места в областните кръгове. Успява да се класира за участие в национален кръг на три олимпиади, като в две от тях се класира с проект в екип с друга нейна съученичка. Участва и в много национални и международни конкурси, в които завоюва призовите места – грамота и парична награда в размер на 100 лв.  

В/ В областта на изкуството

Елеонора Георгиева Рачева – ученичка от 11 б кл. във Второ СУ “Проф. Никола Маринов”  гр. Търговище

Ученичката е с изявен интерес към музикалните дисциплини, като се открояват заложбите й в областта на българския фолклор. През учебната 2016-2017 година участва активно в музикални проекти, фестивали и състезания, а на фолклорните национални конкурси печели само призови места, с което прославя родния си град Търговище, защитава авторитета и обогатява визията на своето училище –  грамота и парична награда в размер на 100 лв.  

Г/ В областта на спорта

Антоан Калоянов Антонов – ученик от 6 г кл. в Първо СУ „Свети Седмочисленици“   гр. Търговище, тенис на маса

Ученикът е активен млад състезател по тенис на маса с изградени качества като спортист, абсолютен шампион на България в своята възрастова група. Той е републикански шампион на България за момчета 5-7 клас и има много завоювани медали от различни състезания и първенства – грамота и парична награда в размер на 100 лв. 

Д/ В областта на професионалното обучение

Валя Антонова Богданова – ученичка от 12 в кл. в ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр. Търговище

Много активна и дейна ученичка в учебната и извънучилищна дейност. Участва и се представя достойно в Осма и Девета национална панорама на професионалното образование в град Пловдив след завоювано право в регионалните състезания по професии – през 2016 г. за професията „Сервитьор-сомелиер“ в КК „Албена“ и през 2017 г. за професията „Готвач“ в град Велико Търново. През месеците април-май 2016 г. ученичката е участвала в производствена практика по програма „Еразъм+“ в Чешка Република – грамота и парична награда в размер на 50 лв.  

и

Сава Димитров Савов – ученик от 12 в кл. в ПТГ „Цар Симеон Велики“                                    гр. Търговище

През настоящата учебна година ученикът заема второ място в индивидуалното класиране на националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ в град Горна Оряховица и е награден със сребърен медал от МОН. Ученикът се класира и на националния кръг на олимпиадата по техническо чертане в град Варна, където постига отличен резултат – грамота и парична награда в размер на 50 лв.  

Е/ Колективна награда (за отбор, клуб, група, формация и др.

Отбор по „Приложна електроника“ – момчета IX-X кл. от ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. ТърговищеНиколай Николаев Георгиев и Стоил Венелинов Стоилов

През учебната 2016-2017 година отборът се класира на първо място на регионалното състезание в град Варна във възрастова група 9-10 клас, а на националния етап на състезанието в град Пловдив учениците успяват да завоюват трето място в отборното класиране – грамота и парична награда в размер на 200 лв.  

Ж/ Индивидуална награда за ученици със специални образователни потребности

Християн Христов Янков – ученик от 6 а кл. в Първо СУ „Свети Седмочисленици“  гр. Търговище

Ученикът е със зрителни проблеми, но проявява творчески способности и активност към училищните и извънучилищни дейности. Има завоювани един бронзов медал от национално състезание по история и два бронзови медала от математически турнир – грамота и парична награда в размер на 100 лв.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *