Дегустация на вино и метъл концерт в третия ден от панаира

Вниманието на гостите на панаира в третия ден от празничната седмица бе привлечено от дегустация на вино и музикален концерт. Продължете да четете Дегустация на вино и метъл концерт в третия ден от панаира

Честит празник!

Екипът на “Знаме” поздравява колектива на РБ “Петър Стъпов” с професионалния празник на българския библиотекар – 11 май. Ние ще продължим да разказваме за Вашата всеотдайна и неуморна работа в полза на обществото.

Успехи!

И В ТЪРГОВИЩЕ СМЕНИХА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

На сво­е­то пър­во за­се­да­ние но­во­то пра­ви­тел­с­т­во ос­во­бо­ди 22-ма об­ла­с­т­ни уп­ра­ви­те­ли и на­з­на­чи но­ви. Но­ви­ят гу­бер­на­тор на Об­ласт Тър­го­ви­ще ве­че е Ми­т­ко Стай­ков. Продължете да четете И В ТЪРГОВИЩЕ СМЕНИХА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ