Заседава областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Под председателството на заместник областния управител Недко Иванов, Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе първото си заседание за 2017 година.

Присъстваха представители на държавни институции, на общински администрации и на организации, работещи в сферата на интеграционната политика.

Основен акцент в заседанието бе приемане на плана за работа през 2017 г., в който са предвидени редица мерки, целящи малцинствените групи да се интегрират в обществения живот.

На срещата бяха отчетени и дейностите по интеграционната политика от страна на институциите за 2016 г. По данни от трите дирекции Бюро по труда – Търговище, Попово и Омуртаг, актуална за всички общини остава високата безработица сред ромското население. Сред основните причини са ниското образование, липсата на квалификация и умения за търсене и кандидатстване за работа, както и недостатъчната мотивация.

Според  директора на Бюрото по труда в Търговище Иван Топалов, държавата разполага с достатъчно механизми като държавния бюджет и Европейския социален фонд, за да подпомогне социалното включване на малцинствените групи, които са най-уязвими, на пазара на труда.

„Основната грижа на бюрата по труда за интегриране на малцинствените групи, в случая ромите, се изразява в тяхното интегриране и приобщаване, като същевременно се стремим те да бъдат обучени, тъй като голяма част от тях са без образование и без професии”, обобщи Топалов.

Много добри резултати от работата по осигуряване на заетост на безработни от етническите малцинства отчете директорът на ДБТ – Омуртаг Петър Петков. По думите му това се дължи на доброто партньорство с местни фирми и работодатели, както и на работата с медиаторите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *