Повече ученици с изявени дарби ще получават стипендия от Община Търговище

Промени в Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище ще създадат възможност повече ученици да получават стипендия. Измененията и допълненията в нея, предстоят да бъдат гласувани на сесията на Общинския съвет на 31 март.

Продължете да четете Повече ученици с изявени дарби ще получават стипендия от Община Търговище