Община Търговище обяви втора обществена поръчка по „Региони в растеж”

Община Търговище обяви открита процедура за обществена поръчка за избор на изпълнители на строителството на пет обекта (обособени позиции), включени в проект „Развитие, обновяване и модернизация на градската среда”, по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР). Документацията е публикувана на сайта на местната администрация на 10.03.2017г.

Продължете да четете Община Търговище обяви втора обществена поръчка по „Региони в растеж”

Сформирана е подвижна избирателна секция

11 заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия са подадени от граждани с трайни увреждания до момента в Община Търговище. По закон, ако има над 10 такива искания, се сформира подвижна избирателна секция.

Продължете да четете Сформирана е подвижна избирателна секция