Няма насилие над детето от ЦНСТ, назначена е работа с психолог

Няма упражнено насилие над детето от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТ), за което беше разпоредена проверка от кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров.

Продължете да четете Няма насилие над детето от ЦНСТ, назначена е работа с психолог