Представиха проект „Младежки информационно-консултантски център“

В Областна администрация Търговище беше представен проект „Младежки информационно-консултантски център“, разработен от Сдружение „Бизнес център- Бизнес инкубатор-Търговище”.

Проектът е одобрен за финансиране от Министерството на младежта и спорта, като общата му стойност е 38 537 лв. Собственият финансов принос на СНЦ „Бизнес център-Бизнес инкубатор- Търговище” е в размер на 3 994 лв. Партньор в реализирането на  проекта е Областна администрация Търговище.

Целевата група са млади хора на възраст от 15 до 29 г., като идеята е в проектните дейности да се включат минимум 300 младежи от Търговище, Антоново, Омуртаг, Попово и Опака. Основната цел е да бъдат създадени предпоставки за подобряване качеството на живот и реализация на младите хора, повишаване на мотивация им по отношение на тяхното личностно развитие и др.

В рамките на проекта ще бъдат проведени информационни дни, които ще повишат осведомеността на младежите по отношение на възможностите, които предоставя „Младежки информационно-консултантски център- Търговище”. Предвижда се и провеждане на информационен семинар на тема „Европейските и Българските институции, права и задължения, възможности за неформално образование”. Ще бъдат осъществени обучения и тренинги със следната насоченост: „Дигитална компетентност”, „Предприемачество и бизнес планиране”, „Активно младежко участие”; „Как да поставяме и осъществяваме целите си?” и др.  В  сградата на Сдружение „Бизнес център-Бизнес инкубатор-Търговище“ ще бъде създаден кабинет за консултации, където младите хора ще имат възможност да получат високоспециализирани консултантски услуги, като за целта към екипа на проекта са привлечени лекар и психолог, които ще консултират индивидуално или групово в зависимост от потребностите на младежите. Участниците в проекта ще могат да получат информация и относно търсенето на работа, кариерното развитие, разработването на проекти, възможностите за финансиране и др.

За осъществяване на проектните дейности са привлечени висококвалифицирани специалисти със значителен опит в работата с младежи. Продължителността на проекта е до края на 2017 г., като очакванията са да бъде поставено началото на изграждане на активната младежка общност, което ще способства за промяна на нагласите в и към младежите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *