Община Попово стартира проект за обновяване на публичната инфраструктура за над 843 хил. лева

Средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ и с тях ще бъдат обновени 6 обществени сгради в града.

Община Попово стартира проект за саниране на 6 сгради в общината. Той е на стойност над 843 хил. лева и ще се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“, заяви по време на стартовата пресконференция кметът на града д-р Людмил Веселинов. През първия програмен период на усвояването на европейските фондове у нас – 2007-2014 г., успяхме да обновим почти 90% от публичната инфраструктура в гр. Попово и сега ни останаха много малко сгради, добави той.

Сред тях са: музикалната школа към Народно читалище  „Св. Св. Кирил и Методий 1882 г.“, административната сграда на Министерство на земеделието и храните, където се помещават Общинската служба по земеделие и Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище с офис в Попово, и четири сгради на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението, стана ясно по време на пресконференцията. Общата разгърната площ на шестте обекта, които ще се санират сега, е 1 448,71 м2.

Проектът: “Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”, се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Той е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност и има за цел да подобри и достъпа до сградите за хора с увреждания. Санирането на сградите ще бъде изпълнено за срок от 22 месеца, като това ще допринесе за намаляване както на крайното потребление на енергия, така и на емисиите на парникови газове.

 

Сключеният проект по Договор № BG16RFOP001-2.001-0166-C01 на община Попово е на обща стойност 843 542,62 лв., която е 100% безвъзмездна финансова помощ – 85% от нея се предоставя от Европейския съюз чрез Европейскшя фонд за регионално развитие, а националното съфинансиране е в размер на 15%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *