Започна есенният ремонт на общинската пътна мрежа

Започна подготовката за ремонт на компрометираните пътни участъци от общинската пътна мрежа на община Търговище. Кърпежните дейностите ще се извършват в направленията към кв. Въбел, Голямо Ново и селата в посока Росина – Кошничари и Дралфа – Миладиновци.

Продължете да четете Започна есенният ремонт на общинската пътна мрежа

13 230 141 лева възлиза прогнозната стойност на санирането в Търговище

Община Търговище отново обяви процедурата за обществена поръчка за саниране на блокове в града. С коригираните референтни стойности прогнозната обща стойност на поръчката вече е 13  230 141 лева без ДДС.

Продължете да четете 13 230 141 лева възлиза прогнозната стойност на санирането в Търговище