Предотвратяват ВиК аварии в Търговище

ВиК Търговище инвестира в устройства, които 24 часа в денонощието ще измерват вибрациите на двигателите, като по този начин ще следят за тяхната изправност.

При промяна на вибрациите, устройствата подават сигнал на дежурните специалисти и те могат да регистриратзараждащите се повреди много по-рано и да предприемат превантивни действия. Иновативната технология е въведена от ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (ЦЕРБ), за да се предотвратят скъпоструващи аварии и прекъсване на нормалното водоснабдяване в региона.

Въвеждането на система за дистанционен мониторинг е част от проект за реконструкция и модернизация на Помпена станция „Преслав”, който ВиК Търговище осъществява със собствени средства. ВиК Търговище предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на териториите на  oбщините: Търговище, Омуртаг и Антоново.

Модерните технологии за превенция от аварии навлизат отскоро във ВиК сектора. Досега тези системи се използваха основно в предприятия от енергийния сектор, докато за ВиК сектора тази практика е новост, коментират от ЦЕРБ. Чрез наблюдение на състоянието на машините от разстояние авариите могат да спаднат с до 70%, разходите за техническа поддръжка да се намалят с до 20%, а животът на машините да се увеличи с до 30%.

             Над 5 200 са авариите в помпените станции на ВиК дружествата в България през 2014 г. по данни на Комисията по енергийно и водно регулиране.[1]  Наблюдава се трайна тенденция за намаляване на броя им през последните години. За сравнение през 2009 г. авариите в помпените станции са били над 6 500. Авариите във ВиК сектора довеждат до редица негативни ефекти като: непланирани прекъсвания на водоснабдяването за потребителите; загуби и временно влошаване качеството на питейната вода; по-бърза амортизация на водоснабдителната система и др.

В България услугата за дистанционен мониторинг на машините ще става все по-популярна, заради амортизацията на оборудването и съоръженията в много сектори, смятат от ЦЕРБ. Те оценяват потенциала на пазара у нас на около 2 милиона лева.

ЦЕРБ е най-голямото българско предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически машини и съоръжения. Създател е на системата за дистанционен вибрационен контрол VibroHealth+ , която беше обявена за „Иновативен продукт на годината” през 2015 г. от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *