Сре­ща-раз­го­вор с ге­не­рал Ру­мен Ра­дев

Об­щин­с­ки
съ­вет на БСП-Тър­го­ви­ще
Ви ка­ни днес /21.09.2016 г./
от 18:00 ч., в
Кон­цер­т­на за­ла на Дра­ма­ти­чен те­а­тър-Тър­го­ви­ще, къ­де­то ще се про­ве­де сре­ща-
раз­го­вор с
ге­не­рал
Ру­мен Ра­дев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *