Община Търговище набира персонал по проект „С грижа за теб”

Община Търговище набира персонал за Комплекса за здравни и социални услуги в общността по проект „С грижа за теб”, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Обявлението за провеждане на процедурата за подбор на персонала е публикувано на сайта на Общината на 1.09.2016г.

Обявени са общо 16 позиции за социални работници, психолози, педиатър, специален педагог, логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт, медиатори, домакин, шофьор и други. Те ще бъдат наети за срок от 24 месеца.

Кандидатите подават документи до 16 часа на 15.09.2016г. в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю ще бъдат публикувани на сайта и на информационното табло на служебния вход на Общината до 5 календарни дни след приключване на приема на документи.

Новият проект в социалната сфера на Община Търгови стартира през август  и е със срок на изпълнение 26 месеца. По него е заложено осигуряването на 7 социални и здравни услуги в два Центъра, обединени в Комплекса за здравни и социални услуги в общността. Единият е за ранна интервенция на деца с увреждания. В него ще се оказва индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. В Центъра за консултиране, подкрепа и здраве в семейството ще се предоставят психологическа подкрепа и консултации за бъдещи и настоящи родители; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители; педагогическа подкрепа за повишаване на готовността на децата и за равен старт в училище и  други.

По проекта ще работят социални и здравни работници, педагози, психолог, рехабилитатор, чийто подбор е обявен днес.

Услугите ще се предоставят в ремонтираните и оборудвани, по предходни проекти на Община Търговище, сгради. Това са Комплексите на ул.”Росица” (бивш Дом „Майка и дете”) и на бул.”Ал. Стамболийски”, в които ще функционират двата нови Центъра.

Проектът се явява продължение на услугите, предоставяни по два предходни проекта на Община Търговище – „Комплекс за нови алтернативи” по ОПРЧР и „Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”, финансиран от Световна банка, като надгражда дейностите по тях. Проектът „С грижа за теб” е разписан, съгласно насоките по процедурата „Услуги за ранно детско развитие” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОПРЧР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *