С нови гръбни пръскачки бе оборудвано горското стопанство в Търговище

Североизточно държавно предприятие оборудва горските стражари със 100 нови пръскачки за гасене на пожари. В обхвата на СИДП влиза и горското стопанство в Търговище, а новозакупеното оборудване вече е раздадено на специализираните групи.

Общо пет на брой 25-литрови гръбни пръскачки допълват техническата обезпеченост на горското стопанство в Търговище. От СИДП информираха, че в териториалните поделения има съставени графици за дежурства на служителите, включващи и почивните дни.  По този начин във всеки момент има готовност за бърза и адекватна реакция при възникването на пожари в горските територии.

„Статистиката показва, че над 97 % от възникналите пожари са предизвикани от човешки действия”, сподели Мина Сарова от СИДП.

През изминалата година в обхвата на Североизточно държавно предприятие са станали 26 горски пожара, 16 от които причинени от човешка небрежност. Припомняме, че паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии е забранено и се наказва с глоби.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *