По-кратки срокове за издаване на удостоверения в Община Търговище

Както вече ви информирахме в Община Търговище бе извършена дигитализация на старите семейни регистри. Повече подробности около този процес бяха изнесени на организирана пресконференция в общинската администрация. В срещата с медиите взеха участие секретарят на Общината Христалина Халачева и Силвия Георгиева, началник отдел ГРАО.

IMG_20160719_110819 copy

„Направената дигитализация спестява време и финансов ресурс на жителите на общината, които за няколко минути ще могат да бъдат обслужени и да получат нужните им документи”, обясни секретарят на общинската администрация.

До такова прехвърляне от старите семейни регистри на електронен носител се стигна след промяната в Закона за гражданска регистрация от 20 май 2011 г. Така, според него до 20 май 2016 г. всички семейни регистри, обхващащи 51 кметства на територията на община Търговище бе необходимо да се съберат в общинския център и да бъдат дигитализирани.

„С встъпването ни в длъжност, като ново ръководство на Община Търговище трябваше да предприемем незабавни действия за по-доброто функциониране на отдел ГРАО и за спазване на важните нормативни срокове, тъй като до тогава не бяха взети необходимите мерки”, каза Христалина Халачева пред журналистите.

Тя сподели още, че спешно, само за четири месеца експертите от ГРАО, съвместно със специализирана фирма за изграждане на новия продукт са успели да дигитализират информация от над 200 стари семейни регистри, което е повече от 55 000 страници.

Това означава, че в рамките на една минута е сканиран повече от един документ.

„Значително се намали времето за обработка на постъпилите заявления. Чрез новосъздадения електронен регистър, търсената информация се осигурява в кратки срокове и е по-застрахована от грешки”, каза по време на пресконференцията Силвия Георгиева, началник отдел ГРАО.

IMG_20160719_113302 copy

Тя разказа още, че ежедневно издават удостоверения за наследници, за родствени връзки, за начина на изселване от България и др., която подготовка преди въвеждането на електронния носител изисквала дни.

„Програмата позволява, чрез въвеждане на населено място и глава на домакинството, да се извади наличната информация за него и неговите наследници”, обясни началникът на ГРАО в Търговище и нагледно показа в присъствието на медиите как може да бъде направена такава справка.

В някои от населените места обаче липсват регистри, като например село Дралфа. Предстои да бъдат въведени данни и за всеки член от регистъра, което още повече ще улесни търсенето на информация. По Закон старите регистрационни книги ще се съхраняват 130 години в община Търговище, след което се предават в Държавния архив.

Началникът на отдел ГРАО Силвия Георгиева сподели по време на пресконференцията, че напоследък е зачестила бройката на гражданите, които искали да разберат точния си час на раждане, най-вече за да си изготвят хороскопи след това.

Припомняме, че семейните регистри съдържат данни за членовете на домакинствата след 1920 г. до 1977-78 г., когато са въведени Единните граждански номера. В регистрите има информация за раждане, миграция, смяна на семейно положение, смърт, наследници. Към този момент в отдел ГРАО на Община Търговище работят осем експерти.

По време на пресконференцията стана ясно още, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, който ще бъде обсъден на предстоящата сесия на Общинския съвет.

„В него е предвидено част от удостоверенията да бъдат издавани веднага, а не в 5-дневен, 3-дневен или 8-часов срок, както досега. Това се отнася за удостоверенията за: семейно положение, съпруг/а и деца; родствени връзки; родените от майката деца;  удостоверения за правно ограничение; за идентичност на лице с различни имена; за вписване в регистъра на населението; за постоянен и настоящ адрес и удостоверения за промени на постоянен и настоящ адрес. Според проекта на наредбата цената за изброените услуги ще бъде 5 лв., а до момента тя е определяна спрямо бързината на изпълнение и е била 3, 6 или 9 лв.”, разясни секретарят на общинската администрация Христалина Халачева.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *