Ще върнат ли таксите в детските градини в Търговище?

В общинската администрация в Търговище се състоя организирана пресконференция по повод внасянето на проект за Наредба за определяне на  таксите и оптимизирането на  детските градини в общината.

На срещата с медиите присъстваха заместник – кметовете Рая Матева и Валентин Велчев, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” Косьо Костов и главният експерт Анка Кушева.

„Общинското ръководство обсъжда проблема с таксите в детските градини отговорно и задълбочено от месеци. Проведени бяха много срещи с работещи в сферата, сондирано бе и мнението на родители. Стигнахме до извода, че работещият вариант за подпомагане бюджетите на детските заведения е връщане на таксите в тях”, каза по време на пресконференцията зам.-кметът Рая Матева.

Това предложение на общинското ръководство ще бъде дебатирано и обсъждано на предстоящата сесия на Общински съвет – Търговище. Предвижда се постъпленията от таксите да влизат изцяло в детските заведения с цел подобряване на базите в тях, както и за разнообразно и здравословно хранене.

Зам.-кметът Рая Матева сподели още, че с намаляването на децата, поради емиграционни и демографски причини, средствата за издръжка, получавани от делегираната от държавата дейност също спадат, което води до сериозните затруднения в работата на детските заведения. От общинската администрация само за една година отчитат намаляване на броя на децата, посещаващи детските градини със 119, в сравнение с предходни, когато са били само с 10 – 20 по-малко.

На територията на Търговище функционират 11 детски градини, а броят им в селата от Общината е 18. През новата учебна година в детските градини се очаква децата да бъдат 1 765.

Средствата, постъпващи от държавния бюджет по това направление са в размер на близо 4 млн. лв., а тези от Община Търговище са 1 млн. лв., които включват издръжка на детските заведения и храна на малчуганите. От общинското ръководство заявиха, че тези средства ще продължат да дават и през новата учебна година.

Зам.-кметът Валентин Велчев каза по време на пресконференцията, че след задълбочен анализ от тяхна страна и претегляне на плюсовете и минусите по проблема, предлагат за ползване на детски ясли да се заплаща месечна такса, образувана от броя на присъствените дни умножени по 2 лв. Същото се отнася за децата от детските градини на възраст 3-4 г. А за подготвителната група 5 и 6- годишните да не се заплаща месечна такса за обучение, а само за храна – по 1,55 лв. за всеки присъствен ден.

Зам.-кметът допълни още, че са предвидени и облекчения за родителите на деца с увреждания, родители с инвалидност, при второ и следващото дете от семейството, с близнаци, с тризнаци, деца на студенти редовно обучение и др.

По предварителните разчети между 150 и 200 хил. лв. могат да бъдат събрани от въвеждането на таксите.

Сред основните проблеми, стоящи пред детските заведения са остарялата материална база, нуждата от средства за поддръжка и ремонт, все по-високите изискванията по отношение на осигуряването на безопасността на децата, нуждата от охраната, видеонаблюдение, разнообразно и здравословно хранене, а не на последно място данните сочат, че 2/3 от сградите на детските градини не са енергийно ефективни. В много случаи пък родителите не предупреждавали, че децата им ще отсъстват, като в същото време разходите за тях са били предвидени.

„Тези 7-8 %, които ще бъдат събрани, за нас са много важни, защото това ще е отговорността и съпричастността на родителите към проблема на самото детско заведение. Ръководили сме се и от новия Закон за училищното и предучилищното образование, който за пореден път регламентира, че държавата се ангажира единствено и само с издръжката в образователния процес, а всичко останало като допълнителни неща, в посока храна например е задължение на родителите. Функцията на таксите е не толкова финансова, колкото социално ангажирана”, каза Косьо Костов пред медиите.

Ако новите решения бъдат приети, промените ще влязат в сила от 1 август 2016. Припомняме, че решението за отпадане на таксите в детските градини бе прието от общинските съветници в Търговище преди една година – през февруари 2015.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *