Продължава безплатната услуга за доставка на храна и медикаменти на карантинирани и възрастни хора в Търговище

Община Търговище продължава предоставянето на безплатната услуга за доставка на храна и медикаменти до дома на карантинирани, граждани над 65 години или лица в невъзможност за самообслужване.

Освен в закупуването на основни продукти със средства на потребителите, се оказва съдействие и в заплащането на битови сметки или в заявяването на административни услуги.

Припомняме, че Общината стартира услугата през март 2020 г., като разходите за предоставянето й се поемаха изцяло от общинския бюджет. В момента дейностите се реализират по проект „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Услугата може да бъде заявена на тел. 0601 68 620 в Община Търговище, в работни дни.

Вестник Знаме – 60 години летописец на търговищката история