Малки Обяви

Про­да­вам ви­ла в ме­с­т­но­ст­та “Дра­ка­та” – път, во­да, ток. Це­на по спо­ра­зу­ме­ние: Tел.0887 113 793 (4-9)

ПРОДАВАМ петстаен тухлен апартамент и вила в местността “Драката”. Тел.: 0896/775553 и 0896/333503

ПРОДАВАМ ГАРСОНИЕРА – тухла 44 кв.м. и мазе 5 кв.м.; ет.1; среден; гр. ТЪрговище. Тел.: 0897 910757 и 0898 775851

ПРОДАВАМ тухлен, многостаен апартамент до Стоматологията. Тел.: 0893/772 397 (10-10)

ПРОДАВАМЕ: 1. Едное-тажна къща с двор – 405 кв.м. в гр. Търговище 2. Място в местността “Чокя” – 630 кв.м. 3. Къща в с. В. Левски с кладенец и двор – 1.6 дка Тел.: 0989/702730 и 0898/674412

ПРОДАВАМ Парцел в регулация в кв. “Запад 3”, 500 кв.м.
Тел.:0886/823988

ПРО­ДА­ВАМ ви­ла с 1.5 дка двор, 3 кла­де­не­ца, про­ми­ш­ле­на во­да. Тел.:0888 835 857 (4-4)

ПРОДАВАМ 1-ви самостоятелен етаж от къща-81 кв.м., с дв. място-400 кв.м – кв. Въбел, ул. Ал. Стамболийски 84.
Тел.: 0898/672699

ПРОДАВАМЕ двор в с. В. Левски със стара къща.
Тел.: 0897/702730(2-4)

ПРОДАВАМ празно място в местността “ЮКЯ” – 630 кв.м. Тел.: 0897/702730(2-4)

ПРО­ДА­ВАМ апар­та­мент в кв. “Бо­ро­во око”-но­во стро­и­тел­с­т­во. Тел.0887/36 78 11 и 0887/36 95 92 (1-4)

ПРО­ДА­ВАМ апар­та­мент 71 кв. м., иде­а­лен цен­тър, но­во стро­и­тел­с­т­во. Тел. 0887/36 78 11 и 0887/36 95 92 (1-4)

ПРО­ДА­ВАМ гар­со­ни­е­ра 41 кв. м., 4-ти етаж, южен, въ­т­ре­шен, с мно­го по­до­б­ре­ния, бул. “М. Ан­д­рей” 85, вх. А. Тел. 0876/81 18 80
(1-8)

ПРО­ДА­ВАМ ка­фе-апе­ри­тив в кв. “Бо­ро­во  око” .  Тел. 0887/36 78 11 и 0887/36 95 92 (1-4) 

ПРО­ДА­ВАМ по­ме­ще­ние със ста­тут на за­ве­де­ние, иде­а­лен цен­тър. Тел. 0887 36 78 11 и 0887/36 95 92 (1-4)

АВТОПАЗАР

ПРОДАВАМ МИНИ-ВАН SEAT-ALHAMBRA, 1.9 TDI, 2001 г., 116 кс,6+1. Тел.:0887/772 582

ДРУГИ

Про­да­вам: 1. ово­щ­на гра­ди­на 1.2 дка, спир­ка “Яго­да” до ре­ка­та. Ток, ка­нал, на­по­я­ва­не с по­м­па от ре­ка­та, ас­фал­тов път. 2. Мо­то­ф­ре­за – но­ва, раз­г­ло­бя­ва­ща се на две и раз­де­ля­ща се на две по 23 кг.
Тел.: 0899 945222 (4-4)

ПРОДАВАМ 15 пчелни семейства.
Тел.: 0897/486758

ПРОДАВАМ пчелни семейства ДБ с два броя пчелни магазини. Тел.: 0889/307 515 и 0878/277984 (1-2)

ПРОДАВАМ пчелни семейства ДБ с два броя пчелни магазини. Тел.: 0886/328 557 и 0896/314465 (1-2)

КУПУВАМ

ИЗ­КУ­ПУ­ВАМ на­ф­та за би­то­ви ну­ж­ди. Тел. 0897/818-085

КУ­ПУ­ВАМ КАР­ТИ­НИ ОТ СТА­РИ БЪЛ­ГАР­С­КИ ХУ­ДО­Ж­НИ­ЦИ. Тел. 0889/227 343 (7-40)

ДАВАМ ПОД НАЕМ

ГАРАЖ – циментов – 30 лв. Тел.: 0889/756 548 /4-8/

Стая, ку­х­ня и те­ра­с­ка в апар­та­мент на ул. “Хан Ку­б­рат” 16. То­ка и во­да­та – от­дел­но! Тел.: 0892/483427, Пен­ко­ва /4-4/

ДА­ВАМ ПОД НА­ЕМ  ма­га­зин – иде­а­лен цен­тър. Тел. 0887/36 78 11 и 0887/36 95 92 (1-4)

ДА­ВАМ ПОД НА­ЕМ стая до Сто­ма­то­ло­ги­я­та. Тел. 0896/70 92 25 (1-4)

РАБОТА

ИЗ­ВЪР­Ш­ВАМ ВСЯ­КА­КЪВ ВИД СТРО­И­ТЕЛ­НИ ДЕЙ­НО­С­ТИ: ВЪН­Ш­НА ИЗО­ЛА­ЦИЯ, ПО­К­РИ­В­НИ ИЗО­ЛА­ЦИИ, ТЕ­НЕ­КЕ­ДЖИЙ­С­КИ УС­ЛУ­ГИ (УЛУ­ЦИ), ПРЕ­НА­РЕ­Ж­ДА­НЕ НА КЕ­РЕ­МИ­ДИ И СМЯ­НА НА ГРЕ­ДИ.
ТЕЛ.: 0876 46 12 77 (5-7)

ИЗВЪРШВАМЕ всякакъв вид строителни ремонти – външни, вътрешни. БЪРЗО и КАЧЕСТВЕНО! Тел.: 0889/702011/3-4/

ВЕРИГА за бързо хранене ГО ГРИЛ търси служители за обект в гр. Търговище, бензиностанция Ромпетрол. Осигурен транспорт. Тел. за връзка: 0885/66 8483(1-4)

 

УСЛУГИ

МА­САЖ. Тел. 0899/334-245 (48-52)

НОЩУВКИ. Тел.: 0893/772 397 (8-10)

 

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история