Малки Обяви

ПРОДАВАМ ИМОТИ

СПЕШНО!!! Продавам къща в с. Бистра, тухлена, измазана, с южно изложение! Цена 15 000 лв. Тел. 0895/684477

ПРОДАВАМ четиристаен тухлен апартамент (до пазара) и място с вила в местността “Драката”. Тел.: 0896/775553 и 0896/333503 (7-20)

ПРОДАВАМ ГАРСОНИЕРА – тухла 44 кв.м. и мазе 5 кв.м.; ет.1; среден; гр. ТЪрговище. Тел.: 0897 910757 и 0898 775851

ПРОДАВАМЕ: 1. Едноетажна къща с двор – 405 кв.м. в гр. Търговище 2. Място в местността “Чокя” – 630 кв.м. 3. Къща в с. В. Левски с кладенец и двор – 1.6 дка Тел.: 0989/702730 и 0898/674412

ПРОДАВАМ Парцел в регулация в кв. “Запад 3”, 500 кв.м.Тел.:0886/823988

ПРОДАВАМ 1-ви самостоятелен етаж от къща-81 кв.м., с дв. място-400 кв.м – кв. Въбел, ул. Ал. Стамболийски 84.
Тел.: 0898/672699

ПРОДАВАМЕ двор в
с.В. Левски
със стара къща.Тел.:0897/702730

ПРОДАВАМ празно място в местността “ЮКЯ” – 630 кв.м. Тел.: 0897/702730

ПРО­ДА­ВАМ апар­та­мент в кв. “Бо­ро­во око”-но­во стро­и­тел­с­т­во. Тел.0887/36 78 11 и 0887/36 95 92

ПРО­ДА­ВАМ апар­та­мент 71 кв. м., иде­а­лен цен­тър, но­во стро­и­тел­с­т­во. Тел. 0887/36 78 11 и 0887/36 95 92

ПРО­ДА­ВАМ ка­фе-апе­ри­тив в кв. “Бо­ро­во  око” .  Тел. 0887/36 78 11 и 0887/36 95 92

ПРО­ДА­ВАМ по­ме­ще­ние със ста­тут на за­ве­де­ние, иде­а­лен цен­тър. Тел. 0887 36 78 11 и 0887/36 95 92

ПРО­ДА­ВАМ апар­та­мент три­с­та­ен – южен до Ме­ха­на­та. Без по­с­ре­д­ник. Тел. 0898/76 42 40

ПРОДАВАМ МАГАЗИН. Тел.: 0878/739796 (3-8)

ПРОДАВАМ ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 104 кв.м., тухла. Идеален център /ул. “Трапезица”/.Тел.:0899/971917 и 0897/562939(3-4)

ПРОДАВАМ КЪЩА в Търговище, улица ‘Цар Шишман”. Тел.: 0899498728 (1-8)

ПРОДАВАМ къща в с. В. ЛЕВСКИ. Тел.: 0896/387752 (1-4)

АВТОПАЗАР

ПРОДАВАМ МИНИ-ВАН SEAT-ALHAMBRA, 1.9 TDI, 2001 г., 116 кс,6+1.Тел.:0887/772 582

ДРУГИ

ПРОДАВАМ 15 пчелни семейства.Тел.:0897/486758

КУПУВАМ

ИЗ­КУ­ПУ­ВАМ на­ф­та за би­то­ви ну­ж­ди.Тел. 0897/818-085

КУ­ПУ­ВАМ КАР­ТИ­НИ ОТ СТА­РИ БЪЛ­ГАР­С­КИ ХУ­ДО­Ж­НИ­ЦИ. Тел. 0889/227 343 (13-40)

ДАВАМ ПОД НАЕМ

ГАРАЖ – циментов – 30 лв. Тел.: 0889/756 548

ДА­ВАМ ПОД НА­ЕМ  ма­га­зин – иде­а­лен цен­тър. Тел. 0887/36 78 11 и 0887/36 95 92

ДА­ВАМ ПОД НА­ЕМ стая до Сто­ма­то­ло­ги­я­та. Тел. 0896/70 92 25

МА­ГА­ЗИН 40 кв. м. в цен­тъ­ра, ул. “Епи­с­коп Со­ф­ро­нии” № 13. Тел. 0898 497 936 (3-4)

ТАВАНСКА БОКСОНИЕРА до Стоматологията.Тел.: 0894/386 620

РАБОТА

СТРО­И­ТЕЛ­НА фир­ма тър­си май­с­то­ри зи­да­ро-ко­ф­ро­жи­с­ти и об­щи ра­бо­т­ни­ци за свои обе­к­ти във Фран­ция. Ра­бо­т­на за­п­ла­та от 1450 до 1800 ев­ро, с тур­с­ки език. Оси­гу­ре­на квар­ти­ра. Тел. 0894 888 979 (2-6)

Спе­ш­но шо­фьо­ри ка­те­го­рия С+Е за ра­бо­та в Ев­ро­па. Тел. 0896/79 12 12 и 0899/91-38-06 (4-4)

ТЪРСИМ ПЕРСОНАЛ за автосервиз. Тел.: 0887/962104 и 054/872284

Се­ме­ен хо­тел в При­мор­с­ко тър­си ка­ме­ри­ер­ка за ле­т­ния се­зон. По­е­ма­ме квар­ти­ра и оси­гу­ро­в­ки. Тел.: 0887 555 824″ (1-4)

УСЛУГИ

МА­САЖ. Тел. 0899/334-245 (6-50)

НОЩУВКИ. Тел.: 0893/772 397

ФИРМА извършва качествен ремонт на хидроизолация. Цени след замерване и оглед. Гаранция.Тел.: 0896/387826

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история