За нас

Екипът на вестник “Знаме”:

Управител: Деяна Вълчева

Редактор: Симона Алексиева – 0878 465 194

Дизайн: Сава Вълчанов

Реклама и счетоводство: Атанаска Дамянова – 0878 465 199

e-mail: zname_trg@abv.bg

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история