За нас

Екипът на вестник “Знаме”:

Управител: Деяна Вълчева – 0878 465 197

Реклама и счетоводство: Атанаска Дамянова – 0878 465 199

Дизайн: Сава Вълчанов – 0878 465 196

Редактор: Симона Алексиева – 0878 465 194

e-mail: zname_trg@abv.bg

гр.Търговище 7700

ул.”Антим I”31

Вестник Знаме – 60 години летописец на търговищката история